NMSU

     search     options     print     help     login

WebEvent

Viewing Multiple Calendars

 
October 2012
User: guest

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat
30
1
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
2
ZuhlClass
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
3
BranClass
ZuhlClass
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
4
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
5
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
6
7
8
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
9
ZuhlClass
ZuhlClass
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
10
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
11
ZuhlClass
ZuhlClass
BranClass
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
12
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
13
14
ZuhlClass
15
ZuhlClass
BranClass
ZuhlClass
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
16
ZuhlClass
ZuhlClass
BranClass
ZuhlClass
17
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
BranClass
18
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
19
ZuhlClass
BranClass
ZuhlClass
BranClass
20
21
22
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
23
24
ZuhlClass
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
25
ZuhlClass
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
26
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
27
28
29
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
30
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
31
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
1
ZuhlClass
ZuhlClass
2
BranClass
ZuhlClass
ZuhlClass
ZuhlClass
3
October 2012
User: guest

Legend:

All rooms
Branson Library Electronic Classroom
Zuhl Library Electronic Classroom
Conference Room (Zuhl #225)

Powered by WebEvent (tm).